Medycyna pracy

Medycyna pracy bada wpływ środowiska pracy na pacjenta.

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych.
Monitoruje zdrowie wszystkich pracowników.

Sposób realizacji badań:

Posiadamy akredytację normy ISO PN-EN ISO 9001:2015 z zakresu medycyny pracy.

Oferujemy pełny zakres badań pracowniczych w zakresie:

  • badania wstępne
  • badania okresowe
  • badania kontrolne
  • badania specjalistyczne
  • badania kierowców
  • psychotesty: kierowców, wysokościowe, wózki widłowe
  • widzenie zmierzchowe, olśnienie

Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w poradni przy ul. Chorzowskiej 14, w tym konsultacje  lekarskie specjalistyczne (neurolog, laryngolog, okulista, badania kierowców) od wtorku do czwartku.

W poniedziałki i piątki wydajemy orzeczenia lekarza medycyny pracy, które nie wymaga dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

Przychodnie