Co to jest opieka koordynowana?

Lekarze pierwszego kontaktu w Centrum Medyczne Sar Sp. z o.o. mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.

Opieka koordynowana w POZ przynosi nowe korzyści dla pacjenta, ponieważ lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem tworząc dla pacjenta Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM). W ramach tego modelu lekarz zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

  • kardiologii

  • diabetologii

  • endokrynologii

  • pulmonologii.

Dla kogo skierowany jest model opieki koordynowanej?

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej skierowana jest dla pacjentów leczonych w placówce POZ oraz chorych przewlekle.

Centrum Medyczne Sar Sp. z o.o prowadzi opiekę koordynowaną w trzech ścieżkach:

  • pulmonologii,

  • kardiologii,

  • diabetologii.

Dlaczego opieka koordynowana?

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej, w Centrum Medycznym Sar Sp z o.o. poprawiają dostępność do świadczeń zdrowotnych oraz jakość świadczonych usług.

Między innymi:

  • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ

  • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej

  • pozwalają podjąć działania edukacyjne –  dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce

  • aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.  

 

Tworzenie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej.

Indywidualny Plan opieki Medycznej (IPOM) to podstawowe narzędzie opieki koordynowanej. W Centrum Medycznym Sar Sp. z o.o lekarz POZ tworzy tzw. Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM) po przeprowadzeniu pogłębionego wywiadu i analizie wyników badań diagnostycznych. Następnie lekarz POZ w Centrum Medycznym Sar Sp z o.o. ocenia aktualny stan zdrowia pacjenta i ustala dalszy plan leczenia.

W zakres świadczeń zdrowotnych Indywidualnego Planu Opieki Medycznej wchodzi:

  • wizyta kompleksowa

  • wizyta kontrolna

  • badania diagnostyczne

  • wizyta u dietetyka

  • konsultacje ze specjalistami

Twój lekarz pierwszego kontaktu POZ w Centrum Medycznym Sar Sp z o.o.:

  • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad

  • przeanalizuje wyniki aktualnych badań diagnostycznych

  • wykona badanie fizykalne

  • oceni aktualny stan Twojego zdrowia

  • ustali z Tobą indywidualny plan działania w celu nakreślenia następujących po sobie etapów postępowania

  • przekaże Ci plan do realizacji .

Koordynator opieki.

W modelu opieki koordynowanej, do sprawnej realizacji świadczeń zdrowotnych wyznaczony jest tzw. koordynator opieki.

Do zadań koordynatora należy m.in.:

  • ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ

  • ułożenie harmonogramu porad edukacyjnych i dietetycznych

  • przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii

  • dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

W Centrum Medycznym Sar Sp z o.o. z koordynatorem odpowiedzialnym za proces przeprowadzania pacjenta przez model opieki koordynowanej jest Pani Karina, z którą można kontaktować się telefonicznie pod numerem: 791 – 987 – 500.