Co to jest opieka koordynowana?

Lekarze pierwszego kontaktu w Centrum Medyczne Sar Sp. z o.o. mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.

Opieka koordynowana w POZ przynosi nowe korzyści dla pacjenta, ponieważ lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem tworząc dla pacjenta Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM). W ramach tego modelu lekarz zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

   • kardiologii

   • diabetologii

   • endokrynologii

   • pulmonologii.

  Dla kogo skierowany jest model opieki koordynowanej?

  Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej skierowana jest dla pacjentów leczonych w placówce POZ oraz chorych przewlekle.

  Centrum Medyczne Sar Sp. z o.o prowadzi opiekę koordynowaną w trzech ścieżkach:

    • pulmonologii,

    • kardiologii,

    • diabetologii.

   Dlaczego opieka koordynowana?

   Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej, w Centrum Medycznym Sar Sp z o.o. poprawiają dostępność do świadczeń zdrowotnych oraz jakość świadczonych usług.

   Między innymi:

     • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ

     • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej

     • pozwalają podjąć działania edukacyjne –  dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce

     • aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.  

     

    Tworzenie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej.

    Indywidualny Plan opieki Medycznej (IPOM) to podstawowe narzędzie opieki koordynowanej. W Centrum Medycznym Sar Sp. z o.o lekarz POZ tworzy tzw. Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM) po przeprowadzeniu pogłębionego wywiadu i analizie wyników badań diagnostycznych. Następnie lekarz POZ w Centrum Medycznym Sar Sp z o.o. ocenia aktualny stan zdrowia pacjenta i ustala dalszy plan leczenia.

    W zakres świadczeń zdrowotnych Indywidualnego Planu Opieki Medycznej wchodzi:

     • wizyta kompleksowa

     • wizyta kontrolna

     • badania diagnostyczne

     • wizyta u dietetyka

     • konsultacje ze specjalistami

    Twój lekarz pierwszego kontaktu POZ w Centrum Medycznym Sar Sp z o.o.:

     • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad

     • przeanalizuje wyniki aktualnych badań diagnostycznych

     • wykona badanie fizykalne

     • oceni aktualny stan Twojego zdrowia

     • ustali z Tobą indywidualny plan działania w celu nakreślenia następujących po sobie etapów postępowania

     • przekaże Ci plan do realizacji .

    Koordynator opieki.

    W modelu opieki koordynowanej, do sprawnej realizacji świadczeń zdrowotnych wyznaczony jest tzw. koordynator opieki.

    Do zadań koordynatora należy m.in.:

     • ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ

     • ułożenie harmonogramu porad edukacyjnych i dietetycznych

     • przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii

     • dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

    W Centrum Medycznym Sar Sp z o.o. z koordynatorem odpowiedzialnym za proces przeprowadzania pacjenta przez model opieki koordynowanej jest Pani Karina, z którą można kontaktować się telefonicznie pod numerem: 791 – 987 – 500.